Skip to main content

مطالب در دسته حمل زمینی

کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش دوم)

پس از بررسی بخش اول کنوانسیون CMR، در بخش دوم سری مقالات کنوانسوین‌های حمل و نقل بین‌المللی به بررسی مواد ۷ تا ۱۲ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ‌فصل سوم – انعقاد و اجرای قرارداد حمل ‌ماده ۷: ۱- در صورت نادرستی یا کافی نبودن مشخصات، فرستنده مسئول جبران تمام خساراتی است که در موارد زیر به […]

۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش اول)

‌در ادامه سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی این بار به بررسی بخش اول مفاد کنواسنیون حمل‌ونقل جاده‌ای (CMR) می‌پردازیم. مقدمه طرفهای متعاهد؛‌با توجه به تشخیص ضرورت همسان سازی شرایط حاکم بر قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده، بخصوص اسناد مورد استفاده برای حمل‌‌ونقل بین‌المللی و مسئولیت حمل‌کننده، به شرح زیر توافق می‌نمایند: ‌فصل اول […]

۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ادامه مطلب