Skip to main content

مطالب در دسته حمل زمینی

کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش هفتم)

پس از بررسی بخش ششم کنوانسیون CMR، در بخش هفتم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۴۲ تا ۵۱ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ادامه فصل هفتم: بطلان شروط مغایر با کنوانسیون CMR ماده ۴۲ ۱. کنوانسیون CMR برای امضا یا پیوستن کشورهای عضو کمیسیون اروپا باز خواهد بود. همچنین، بر اساس بند ۸ قرارنامه […]

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش ششم)

پس از بررسی بخش پنجم کنوانسیون CMR، در بخش ششم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۳۲ تا ۴۱ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ادامه فصل پنجم: دعاوی و اقدامات قانونی ماده ۳۲ ۱. مرور زمان اقامه‌­ دعاوی ناشی از حمل کالایی که تحت پوشش قوانین این کنوانسیون است، یک سال است. با این حال […]

۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش پنجم)

پس از بررسی بخش چهارم کنوانسیون CMR، در بخش پنجم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۲۵ تا ۳۱ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ادامه فصل چهارم (مسئولیت حمل کننده) ماده 25 1. در صورتی که به کالا آسیبی وارد شود، حمل‌کننده مسئول جبران کاهش ارزش کالا خواهد بود. میزان کاهش ارزش در کالا بر اساس […]

۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش چهارم)

پس از بررسی بخش سوم کنوانسیون CMR، در بخش چهارم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۱۸ تا ۲۳ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ماده ۱۸ 1- مسئولیت اثبات این که تلف و آسیب به کالا یا تأخیر در تحویل آن در نتیجه عوامل ذکر شده در بند 2 ماده 17 بوده است، بر عهده […]

۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش سوم)

پس از بررسی بخش دوم کنوانسیون CMR، در بخش سوم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی به بررسی مواد 13 تا 17 کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ماده 13: 1- پس از رسیدن کالا به مقصد، گیرنده کالا دارای این حق است که از حمل‌کننده بخواهد کالا و نسخه دوم راه بارنامه را در قبال دریافت رسید به […]

۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش دوم)

پس از بررسی بخش اول کنوانسیون CMR، در بخش دوم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل و نقل بین‌المللی به بررسی مواد ۷ تا ۱۲ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. فصل سوم – انعقاد و اجرای قرارداد حمل ماده ۷: ۱- در صورت نادرستی یا کافی نبودن مشخصات، فرستنده مسئول جبران تمام خساراتی است که در موارد زیر به […]

۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ادامه مطلب