Skip to main content

مطالب در دسته حمل دریایی

حق توقف در حمل دریایی – بخش چهارم

در ادامه بخش اول، دوم و سوم مجموعه مقالات حق توقف در حمل دریایی به حق‌ توقف در شرایط صادرات و تاخیر حرکت کشتی پرداختیم. در این بخش اقداماتی پیشنهادی در رابطه با کانتینرهای وارداتی ارائه خواهیم کرد و به مسائلی زیست محیطی در رابطه با حق توقف در حمل دریایی خواهیم پرداخت. اقدامات پیشنهادی […]

۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ادامه مطلب
حق توقف در حمل دریایی – بخش سوم

در بخش اول و دوم این مقاله به سناریوهایی در رابطه با حق توقف در حمل دریایی پرداختیم و اقداماتی پیشنهادی برای به حداقل رساندن هزینه‌های مربوطه در هر یک از آن‌ها ارائه کردیم. در ادامه، به دو سناریو حق توقف در رابطه با تاریخ بستن کشتی برای صادرات و تاخیر کشتی خواهیم پرداخت. برای […]

۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ادامه مطلب
حق‌ توقف در حمل دریایی – بخش دوم

همان‌طور که در بخش اول این مقاله گفته شد، با اقداماتی پیشنهادی در شرایط خاص می‌توان از هزینه‌های حق‌ توقف در حمل دریایی اجتناب کرد یا آن‌ها را به حداقل رساند. در این بخش سناریو‌های دیگری در رابطه با حق توقف در حمل دریایی ارائه خواهیم کرد. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد […]

۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ادامه مطلب
کنوانسیون لاهه – (بخش دوم)

پس از بررسی بخش اول کنوانسیون لاهه، در این مقاله به بررسی مواد ۴ تا ۱۰ این کنوانسیون می‌پردازیم. ماده ۴ ۱- حمل‌کننده و کشتیرانی در صورتی در برابر فقدان و یا خسارت مسئول خواهند بود ‌که از جانب آن‌ها در زمینه آماده‌سازی کشتی، تدارک احتیاجات دریانوردان و تجهیزات لازم، مناسب‌سازی انبارها، سردخانه‌ها و سایر […]

۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ادامه مطلب
حق توقف در حمل دریایی – بخش اول

در حمل‌ونقل دریایی هزینه‌های حق توقف مطلوب صاحبان کالا نیست و تا جای ممکن باید از آن‌ها پرهیز شود. در این راهنما ذکر خواهیم کرد که چرا این هزینه‌ها مشمول محموله صاحب کالا می‌شود و شرایطی را توصیف خواهیم کرد که می‌توان از این قبیل هزینه‌ها اجتناب کرد یا آن‌ها را به حداقل رساند. هدف […]

۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ادامه مطلب
کنوانسیون لاهه – (بخش اول)

در سال ۱۹۲۱ کمیته قوانین دریایی انجمن حقوق بین‌الملل جلسه‌ای برگزار کرد تا چاره‌ای برای رفع مغایرت‌های مشکل‌ساز در قوانین حمل دریایی آن زمان بی‌اندیشد. نتیجه این جلسه با عنوان کنوانسیون لاهه پس از چندین نوبت اصلاح در ۲۵ اکتبر سال ۱۹۲۴ توسط نمایندگان کشورهای بسیاری در بروکسل تایید شد و به مرحله اجرا درآمد. […]

۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ادامه مطلب