Skip to main content

مطالب در دسته حمل دریایی

کد بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری

به منظور افزایش امنیت حمل دریایی، مجموعه قوانینی جامع در پاسخ به تهدیدات احتمالی وضع گردید که از آن با عنوان کد بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری یاد می‌شود. این مجموعه از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول در خصوص الزامات اجباری است و در بخش دوم به راهکارهایی پرداخته می‌شود که […]

۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ادامه مطلب
تفاوت میان NVOCC و فورواردر

NVOCC شخصیتی است که به عنوان کریر خدمات حمل دریایی را ارائه می‌دهد، ولی خود مالک کشتی نیست. به طور معمول NVOCC و فورواردر از نظر بسیاری از افراد یکسان هستند. این امر ممکن است تحت تأثیر این موضوع باشد که NVOCC و فورواردر هر دو به عنوان واسطه در حمل و نقل دریایی در […]

۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ادامه مطلب
حق توقف در حمل دریایی – بخش چهارم

در ادامه بخش اول، دوم و سوم مجموعه مقالات حق توقف در حمل دریایی به حق‌ توقف در شرایط صادرات و تاخیر حرکت کشتی پرداختیم. در این بخش اقداماتی پیشنهادی در رابطه با کانتینرهای وارداتی ارائه خواهیم کرد و به مسائلی زیست محیطی در رابطه با حق توقف در حمل دریایی خواهیم پرداخت. اقدامات پیشنهادی […]

۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ادامه مطلب
حق توقف در حمل دریایی – بخش سوم

در بخش اول و دوم این مقاله به سناریوهایی در رابطه با حق توقف در حمل دریایی پرداختیم و اقداماتی پیشنهادی برای به حداقل رساندن هزینه‌های مربوطه در هر یک از آن‌ها ارائه کردیم. در ادامه، به دو سناریو حق توقف در رابطه با تاریخ بستن کشتی برای صادرات و تاخیر کشتی خواهیم پرداخت. برای […]

۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ادامه مطلب
حق‌ توقف در حمل دریایی – بخش دوم

همان‌طور که در بخش اول این مقاله گفته شد، با اقداماتی پیشنهادی در شرایط خاص می‌توان از هزینه‌های حق‌ توقف در حمل دریایی اجتناب کرد یا آن‌ها را به حداقل رساند. در این بخش سناریو‌های دیگری در رابطه با حق توقف در حمل دریایی ارائه خواهیم کرد. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد […]

۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ادامه مطلب
کنوانسیون لاهه – (بخش دوم)

پس از بررسی بخش اول کنوانسیون لاهه، در این مقاله به بررسی مواد ۴ تا ۱۰ این کنوانسیون می‌پردازیم. ماده ۴ ۱- حمل‌کننده و کشتیرانی در صورتی در برابر فقدان و یا خسارت مسئول خواهند بود ‌که از جانب آن‌ها در زمینه آماده‌سازی کشتی، تدارک احتیاجات دریانوردان و تجهیزات لازم، مناسب‌سازی انبارها، سردخانه‌ها و سایر […]

۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ادامه مطلب