Skip to main content

مطالب در دسته اسناد حمل

قبض انبار چیست؟

قبض انبار گمرکی (Warehouse Receipt) سندی کتبی است که پس از تحویل کالا و تطبیق آن با سایر اسناد حمل‌و­نقلی از جانب انباردار صادر می‌گردد. این سند به عنوان گواهی تحویل یا رسید کالا عمل می‌کند. در خصوص مالکیت کالا  قبض انبار مهم‌ترین سند تلقی می‌شود و در سرار جهان معتبر است. قبوص انبار در […]

۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ادامه مطلب
کنوانسیون لاهه – (بخش دوم)

پس از بررسی بخش اول کنوانسیون لاهه، در این مقاله به بررسی مواد ۴ تا ۱۰ این کنوانسیون می‌پردازیم. ماده ۴ ۱- حمل‌کننده و کشتیرانی در صورتی در برابر فقدان و یا خسارت مسئول خواهند بود ‌که از جانب آن‌ها در زمینه آماده‌سازی کشتی، تدارک احتیاجات دریانوردان و تجهیزات لازم، مناسب‌سازی انبارها، سردخانه‌ها و سایر […]

۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش پنجم)

پس از بررسی بخش چهارم کنوانسیون CMR، در بخش پنجم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۲۵ تا ۳۱ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ادامه فصل چهارم (مسئولیت حمل کننده) ماده 25 1. در صورتی که به کالا آسیبی وارد شود، حمل‌کننده مسئول جبران کاهش ارزش کالا خواهد بود. میزان کاهش ارزش در کالا بر اساس […]

۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش چهارم)

پس از بررسی بخش سوم کنوانسیون CMR، در بخش چهارم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به بررسی مواد ۱۸ تا ۲۳ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ماده ۱۸ 1- مسئولیت اثبات این که تلف و آسیب به کالا یا تأخیر در تحویل آن در نتیجه عوامل ذکر شده در بند 2 ماده 17 بوده است، بر عهده […]

۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش سوم)

پس از بررسی بخش دوم کنوانسیون CMR، در بخش سوم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی به بررسی مواد 13 تا 17 کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. ماده 13: 1- پس از رسیدن کالا به مقصد، گیرنده کالا دارای این حق است که از حمل‌کننده بخواهد کالا و نسخه دوم راه بارنامه را در قبال دریافت رسید به […]

۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ادامه مطلب
کنوانسیون CMR – حمل زمینی (بخش دوم)

پس از بررسی بخش اول کنوانسیون CMR، در بخش دوم سری مقالات کنوانسیون‌های حمل و نقل بین‌المللی به بررسی مواد ۷ تا ۱۲ کنوانسیون‌ CMR می‌پردازیم. فصل سوم – انعقاد و اجرای قرارداد حمل ماده ۷: ۱- در صورت نادرستی یا کافی نبودن مشخصات، فرستنده مسئول جبران تمام خساراتی است که در موارد زیر به […]

۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ادامه مطلب