Skip to main content
شرایط استاندارد بارنامه فیاتا

شرایط استاندارد بارنامه فیاتا – بخش اول

نویسنده
کامیار خدایاری

تعهدات و حقوق متصدی حمل تحت قوانین و شرایط استاندارد بارنامه فیاتا پوشش داده می‌شود. تمامی این شرایط و تعهدات در پشت بارنامه‌ای که متصدی حمل صادر می‌کند درج شده اند. بنابراین به عنوان یک بازرگان، آگاهی از این شرایط در مواقع بروز خسارت یا هزینه‌های مازاد بسیار حائز اهمیت است.

در این سری از مقالات به بررسی شرایط استاندارد بارنامه فیاتا خواهیم پرداخت.

در صورت تمایل می‌توانید مقاله « بارنامه چیست؟ » را مطالعه کنید.

تعاریف

  • متصدی حمل: اپراتور حمل‌ چند وجهی تلقی می‌شود که این بارنامه را صادر می‌کند. نام این متصدی حمل در بارنامه ذکر شده است و مسئولیت‌های مربوط به عملکرد حمل را بر عهده دارد.
  • بازرگان: فرستنده کالا، صاحب کالا، دارنده بارنامه صادر شده، و یا دریافت کننده محموله تلقی می‌شود.
  • فرستنده: شخصیتی است که قرارداد حمل چند وجهی را با متصدی حمل منعقد می‌کند.
  • صاحب کالا: شخصیتی است که محموله را از متصدی حمل دریافت می‌کند.
  • برعهده گرفتن محموله: به معنی این است که محموله برای حمل در محل ذکر شده در بارنامه به متصدی حمل تحویل داده شده است و متصدی حمل مسئولیت حمل آن را پذیرفته است.
  • محموله: هر نوع دارایی، از حیوانات زنده گرفته تا کانتینرها، پالت‌ها و سایر واحد‌های بسته‌بندی و حمل که از جانب متصدی حمل تامین نشده است؛ فارغ از این‌که این دارایی روی عرشه یا زیر عرشه کشتی بارگیری شود.

۱. قابلیت اجرای شرایط استاندارد بارنامه فیاتا

با وجود این‌که در عنوان این بارنامه، به حمل چند وجهی اشاره شده است، شرایطی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت برای یک روش حمل بخصوص نیز قابل اعمال است.

۲. صدور بارنامه

۲.۱) با صدور این بارنامه:

الف) متصدی حمل وظیفه انجام یا تدارک دیدن تمامی فرآیند حمل را از محل دریافت حموله تا محل مشخص شده در بارنامه برای تحویل کالا بر عهده خواهد داشت.

ب) تمامی تعهداتی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت متوجه متصدی حمل خواهد بود.

۲.۲) بر اساس شرایط این بارنامه، متصدی حمل مسئول اقدامات و یا کوتاهی‌های مستخدمان و نمایندگان خود است. هر شخصیت دیگری که خدمات وی در فرآیند حمل مربوط به بارنامه صادر شده دخیل باشد نیز مشمول این بند بوده و مسئولیت تمامی اقدامات و کوتاهی‌های این شخصیت متوجه متصدی حمل خواهد بود.

۳. قابلیت معامله و مالکیت کالا

۳.۱) این بارنامه قابل معامله خواهد بود، مگر آن‌که به صراحت عبارت غیر قابل معامله بودن آن در هنگام صدور بارنامه ذکر گردد. بارنامه به معنی مالکیت کالاست و دارنده بارنامه با در دست داشتن آن می‌تواند محموله را دریافت یا مالکیت آن را به غیر واگذار کند.

۳.۲) این بارنامه نشان‌دهنده دریافت و بر عهده گرفتن محموله از جانب متصدی حمل بر اساس اطلاعات درج شده است؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. این اطلاعات عبارت‌اند از وزن، حجم، تعداد، واحدهایی نظیر کانتینر، یا هر اطلاعات مشابه دیگری که در بارنامه چاپ شده یا به آن پیوست شده است. با این حال، اثبات شرایطی خلاف مندرجات بارنامه پس از انتقال بارنامه به صاحب کالا، که بر اطلاعات درج شده اطمینان و اعتماد کرده است، امکان‌پذیر نیست.

۴. کالای خطرناک و شرایط استاندارد بارنامه فیاتا برای جبران خسارت

۴.۱) بازرگان می‌بایست از قوانین اجباری مربوط به حمل کالای خطرناک، بر اساس قوانین محلی یا کنوانسیونی بخصوص، تبعیت کند و موظف است متصدی حمل را، قبل از برعهده گرفتن محموله، به صورت کتبی از ماهیت دقیق خطر مطلع سازد تا در صورت نیاز، اقدامات احتیاطی مربوطه ترتیب اثر داده شود.

۴.۲) در صورتی که بازرگان چنین اطلاعاتی را ارائه نکند و متصدی حمل از ماهیت خطرناک محموله مطلع نباشد و به طبع آن، اقدامات احتیاطی مربوطه ترتیب اثر داده نشود، در هر زمان که حمل محموله خطر جانی یا مالی به همراه داشته باشد، متصدی حمل می‌تواند با توجه به شرایط محموله را تخلیه، نابود یا بی‌خطر کند، بدون آن‌که نیاز به جبران خسارت باشد. در چنین شرایطی، بازرگان موظف است که هرگونه خسارت وارد شده به متصدی حمل را به طبع حمل محموله جبران نماید.

۴.۳) اگر محموله‌ تبدیل به خطری برای جان یا مال شود، می‌تواند در هر محلی تخلیه، نابود یا بی‌خطر شود. اگر خطر مذکور ناشی از اشتباه یا کوتاهی متصدی حمل نباشد، مسئولیتی متوجه وی نیست و بازرگان باید تمامی هزینه‌ها و خسارات وارد شده به متصدی حمل را جبران نماید.

۵. شرح کالا، بسته‌بندی و بازرسی

۵.۱) فرستنده می‌بایست تضمین‌کننده صحت تمامی اطلاعات مربوط به ماهیت و مشخصات کالا، وزن، حجم، تعداد و خطرناک بودن کالا قبل از بر عهده گرفتن محموله از جانب متصدی حمل باشد. این اطلاعات از جانب فرستنده ارائه شده و در بارنامه درج می‌شود.

فرستنده موظف است تمامی خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم صحت و یا نقص در اطلاعات ذکر شده را به متصدی حمل پرداخت نماید. حتی در شرایطی که بارنامه به از جانب فرستنده منتقل شده باشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده وی خواهد بود.

حق متصدی حمل برای دریافت خسارت از فرستنده به هیچ عنوان تعهدات وی را در قبال سایر اشخاص محدود نمی‌کند.

۵.۲) متصدی حمل مسئول خسارات یا هزینه‌های وارده به دلیل بسته‌بندی معیوب یا نامناسب محموله نیست. همچنین در شرایط زیر، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود:

  • بارگیری و بسته‌بندی نامناسب در کانتینر یا هر واحد حمل دیگری؛ در صورتی که بارگیری و بسته‌بندی از جانب خود بازرگان و یا نماینده وی صورت پذیرد، و نه متصدی حمل
  • وجود نقص یا نامناسب بودن کانتینر یا هر واحد حمل دیگری که از جانب خود بازرگان تامین شده باشد. اگر کانتینر یا واحد حمل ذکر شده از جانب متصدی حمل تامین شده باشد، بازرگان موظف است در هنگام بازرسی کالا به این امر توجه داشته باشد. در غیر این صورت مسئولیت خسارات و هزینه‌ها بر عهده وی خواهد بود.
  • در تمامی شرایط بالا، بازرگان موظف به پرداخت خسارت یا هزینه‌های وارده به متصدی حمل خواهد بود.

در صورت تمایل به دنبال کردن مطالب وبلاگ فریت‌ریت می‌توانید با ثبت نام در خبرنامه از انتشار مطالب جدید با خبر شوید.

نویسنده
کامیار خدایاری

دیدگاه خود را بنویسید.

نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
دیدگاه شما*
نخستین دیدگاه را شما ارسال کنید!